Teplo

Náklady na vykurovanie tvoria značnú časť celkových nákladov na bývanie. Preto sa ušetrené teplo prejaví pozitívne aj v podobe finančnej úspory.

Ponúkame vám niekoľko tipov na šetrenie tepla:

– neprekurujte miestnosti, zvýšenie teploty o 1°C zvýši spotrebu tepla o 6 %

– vetrajte krátko ale intenzívne, aby sa počas vetrania vymenil vzduch ale nevychladli steny

– nezakrývajte radiátory, záclony by mali siahať po parapetnú dosku

– nechajte si namontovať termostatické ventily, ktoré udržiavajú nastavenú teplotu

– na noc a v čase keď sa nenachádzate doma môžete znížiť nastavenú teplotu

– po západe slnka zatiahnite žalúzie alebo závesy – znížite úniky tepla počas noci

Nákladnejšie investície podporujúce úspory tepla:

– zateplenie obvodového plášťa budovy

– výmena okien za plastové s izolačnými sklami

– výmena kotla zabezpečujúceho vykurovanie

– zapojenie solárnych kolektorov do systému vykurovania